METODA

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wypracowaliśmy metodę, która jest połączeniem tego co najważniejsze w nauce języków. Kładziemy nacisk na umiejętności komunikowania się w języku obcym, a nie tylko zdolność biernego posługiwania się nim. Podczas zajęć 80% czasu poświęcamy porozumiewaniu się i ćwiczeniom praktycznym. Od samego początku naszej działalności posługujemy się metodą komunikacyjną. Bazujemy na podręcznikach metody bezpośredniej Direct Method.

WordPress › Błąd